Trávení volného času dětí pro zdravý životní styl

0
4939

Volný čas svých dětí organizujte s ohledem na zdravý životní styl…

Kateřina Špirková

Dříve spolu rodina trávila více volného času, než je tomu dnes. Její funkci v tomto ohledu značně převzala škola a jiné výchovné instituce. Odpovědnost za trávení volného času dítěte však stále spočívá na jeho rodičích. Nepřímé výchovné působení je zpravidla důležitější než přímá výchova, proto i když s dětmi veškerý volný čas netráví, své děti ovlivňují. Na děti při trávení volného času působí rodinné vztahy, žebříček hodnot a postoje, které rodiče svým dětem předávají.

Příčinou nevhodného trávení volného času bývá i v tom, že děti a mládež neví jak, neumějí se v možnostech jeho trávení orientovat. Rodiče by jim s hledáním pro něj nejvhodnějšího způsobu trávení volného času měli pomoci.

Děti tráví nejvíce volného času se svými vrstevníky. Rodiče by měli mít povědomí o tom s kým, kde a jak tráví jejich dítě volný čas. Členství ve skupině velmi ovlivňuje trávení volného času a je zásadní pro tvorbu jedincovy identity. Může být oporou i ohrožením jeho zdravého osobnostního rozvoje.

V posledních letech vzrůstá individualizace volného času, a to především díky rozmachu médií a využívání počítačů. Zabezpečují snadnou dostupnost a propojenost informací, ale na úkor uživatelského aktivního přístupu a účasti. Nedochází tak k osobní zkušenosti a probuzení hlubšího zájmu. Další nebezpečím je, že zobrazují negativní společenské jevy jako je násilí, pornografie apod. Děti a mládež jsou s těmito médii v každodenním kontaktu a značně zasahují do trávení jejich volného času. Děti by se měly učit využívat média vhodně a kriticky je hodnotit, neměly by kvůli nim zanedbávat jiné aktivity a trávit u nich nadměrné množství času.

Ideální výsledky trávení volného času

V ideálním případě by trávení volného času mělo přispět k formování následujících rysů osobnosti dětí a mládeže (Vážanský, 1993):

  • vědomí jistoty, identity, sebedůvěry a solidarity s okolním světem
  • radost z poskytování a sdílení
  • prožívání lásky a úcty k životu ve všech jeho projevech
  • redukce chtivosti, nenávisti a iluzí
  • schopnost kritického a nesentimentálního myšlení
  • překonávání egoismu a omezení vlastní existence
  • vědomí nutnosti ukázněnosti a respektování skutečnosti pro dosažení cíle
  • poznávání sebe sama
  • chápání svobody jako možnosti seberealizace
  • schopnost úplného harmonického života

AUTOR: Kateřina Špirková

Pomohl vám článek? Hodnoťte jej:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here