Výživový poradce OKG, Komárov

0
1392
Výživový poradce OKG, Komárov
Výživový poradce OKG, Komárov

Nabízím výživové poradenství pro zdraví životní styl.

Přestože jste jistě slyšeli o spoustě potíží, nemocí, které dokázaly výrobky OKG zmírnit nebo úplně odstranit, nejsou určeny na konkrétní problémy, např. na bolení v krku, na bolest žlučníku, na vysoký cholesterol nebo krevní tlak…! Jsou určeny na udržení rovnováhy a harmonie v organismu nebo na podporu těla při návratu do rovnováhy a harmonie, která byla narušena.

„Výrobky OKG jsou určeny na udržení rovnováhy a harmonie v organismu.“

Dnešní klasická – alopatická – medicína se stále více specializuje a většina oborů vidí bohužel vždy jen tu část pacienta, kterou se zrovna obor zabývá. V praxi to potom funguje tak, že praktický lékař, kterého navštívíte s nějakým problémem, v podstatě neřeší nic, pouze vás pošle k nějakému specialistovi. Pokud je váš problém složitější, specialista vás pošle k dalšímu specialistovi… Bohužel celý systém západní medicíny je postaven tak, že neexistuje nikdo, kdo by se na pacienta a jeho problém dokázal podívat komplexně. Lékaři si nás „rozporcovali“ s očima běžte na oční, s ušima na ušní … Ale lidské tělo funguje jako celek! Není možné oddělit symptomy nějaké nemoci od člověka, který jimi trpí, není možné oddělit fyzické potíže od psychiky, dívat se na pacienta jako na podřízenou osobu, které není třeba naslouchat…! Je potřeba se dívat na celého člověka s jeho fyzickými potížemi, psychikou, chováním a vztahy s okolím, nestačí jen odstranit příznaky nemoci, je třeba především upravit a harmonizovat všechny pochody organismu – fyzické i psychické.

„Nestačí jen odstranit příznaky nemoci, je třeba především upravit a harmonizovat všechny pochody organismu – fyzické i psychické.“

„A tomu právě napomáhají výrobky OKG. Podporují tělo při návratu do rovnováhy a harmonie, která byla narušena.“

Výrobky OKG jsou „vykrystalizováním“ a zároveň spojením moudrosti a tradic starých 5000 let s nejnovějšími vědeckými poznatky a nejmodernějšími technologiemi. Suroviny, které používáme k výrobě našich produktů, jsou pečlivě vybírané a kontrolované. Pochází nejen ze střední Evropy, ale i z čistých horských oblastí severní Evropy, z jižní Evropy, ze Středomoří, z Asie, Číny, Indie, Cejlonu, Íránu, Turecka, z Afriky, z Egypta nebo např. z moří severní Evropy…

„Všechny suroviny jsou pečlivě kontrolovány nejen po stránce místa původu, ale také co do obsahu deklarovaných obsažených látek.“

„Výrobky OKG jsou pro vás vyráběny s největší pečlivostí a láskou.“

„Výrobky OKG podporují tělo při návratu do rovnováhy a harmonie, která byla narušena. A to je zároveň hlavní myšlenka Tradiční čínské medicíny, ze které vycházíme při výrobě a vývoji výrobků OKG.“

Zatímco klasická medicína se snaží odstranit nemoc, často velmi silnými umělými prostředky, čínská medicína usiluje o obnovu a posílení zdraví. To je jeden z klíčových rozdílů mezi klasickou a čínskou medicínou. Je dobré si uvědomit, že tyto dva přístupy neznamenají totéž, naopak jsou do jisté míry svými protiklady. TČM je ucelený systém nástrojů a postupů vyvinutých a prováděných za účelem obnovení a upevnění zdraví. Přestože vědecká podstata čínské medicíny je často západními vědci diskutována, nikdo jí nemůže upřít velkou terapeutickou účinnost.

„Zatímco klasická medicína se snaží odstranit nemoc, často velmi silnými umělými prostředky, čínská medicína usiluje o obnovu a posílení zdraví.“

Tato soustava léčebných metod má neuvěřitelnou tradici. Vznikala během posledních 5000 let a většina léčebných receptur a metod se používá v téměř nezměněné podobě dodnes. Nelze zjistit, kdy přesně Číňané začali používat bylinářskou medicínu. Historické záznamy začínají odkazem na Shena Nonga, který žil před asi 4700 lety. Podle legendy Shen Nong učil lidi, jak obdělávat pole a pěstovat plodiny. Vyzkoušel na sobě také mnoho druhů bylinných léčiv a pokoušel se pochopit podstatu účinku každé léčivé byliny. Podle legendy se pokusil otrávit více než 70 krát, ale vždy se jinými bylinami vyléčil. Pak učil lidi, jak různé léčivé byliny používat. Sestavil herbář, který obsahuje 365 léčivých přípravků především z bylin, ale také z minerálů a zvířecích produktů. Dalším významným jménem a zakladatelem TČM je Huang Di – Žlutý císař, který žil asi kolem roku 2500 př. n. l. „Kniha vnitřního lékařství“, kterou napsal, je považována za klíčový pramen pro studium čínské medicíny. Doplnil bylinné léčivé preparáty o další terapeutické metody o techniky jako akupunktura, moxování, cvičení, masáže, dietní principy.

Vládci Číny vždy podporovali rozvoj medicíny. Lékaři tak celou dobu vždy měli veškerý „komfort“ pro svou práci a její rozvíjení. S tak dokonalými podmínkami se dá soudit, že pokud se alespoň trochu snažili, museli za tak dlouhou dobu objevit něco zajímavého…

Mimochodem: O úspěšnosti TČM svědčí i fakt, že čínští lékaři se dožívali vysokého věku ve skvělém zdraví i přesto, že pečovali přímo o samotného císaře, kterýžto dokázal na tehdejší dobu adekvátně ocenit úspěchy i neúspěchy svých poddaných. Zřejmě největšího rozmachu dosáhla TČM v čínské historii během dynastie Tang (617 – 906). Císařský dvůr požádal významné lékaře a léčitele v celém císařství, aby přispěli svými znalostmi a zpracovali novou lékařskou knihu. Tu pak vydalo společně více než 20 vydavatelů z čínského císařského dvora. Tato kniha z let 657 až 659 obsahovala popis 884 léčiv. Později téměř každá dynastie vydávala nová vydání lékařských knih. První císař dynastie Tang založil první školu bylinářské medicíny v Číně v roce 629. Pro srovnání: V Číně začala státní výuka medicíny rokem 443 a roku 642 byla zřízena Velká lékařská škola. V té době u nás fungovalo kmenové zřízení a vznikala Sámova říše, Velkomoravská říše započala svou existenci až o dvě stě let později…

„V Číně začala státní výuka medicíny rokem 443 a roku 642 byla zřízena Velká lékařská škola. V té době u nás fungovalo kmenové zřízení a vznikala Sámova říše, Velkomoravská říše započala svou existenci až o dvě stě let později…“

Stejně jako na Západě, kde léčbu často vykonávali kněží nebo šamani, byla ranná čínská medicína také blízce spojena s náboženstvím – v tomto případě s taoismem. Tato stará filozofie se zaměřuje na dosažení blahobytu, dlouhověkosti a dokonce nesmrtelnosti v souladu s přírodou. Taoisté věřili v duální podstatu všech věcí a dali vzniknout „Modelu pěti základních elementů“.

Je až s podivem, že celá složitá stavba čínské medicíny se dá shrnout do několika základních pouček, z nichž nejdůležitějšími pilíři jsou učení o jinu a jangu a Pěti prvcích! TČM používá principy jin a jang a teorii pěti prvků pro vysvětlení každého onemocnění. Je ale třeba nenechat se zmást zdánlivou jednoduchostí. Čínská medicína je velice komplexní, ale velice složitá a obtížná, zvlášť pro „evropské vnímání“ diametrálně odlišné od čínského.

Je třeba vědět, že TČM byla svébytná tisíce let. V průběhu této doby se přirozeně vyvíjela, objevovaly se nové přístupy a náhledy, mění se způsoby její realizace, nicméně podstata (přístupy, principy a metody) zůstává zachována od dávnověku až do našich časů beze změn. Čínská medicína dneška se tedy od té tradiční v mnohém liší, nicméně její grunt zůstal zachován i přes vlivy moderní civilizace. Stejně nedotčena zůstala i její schopnost léčit, nikoli jako léčitelství, ale jako komplexní léčebný systém, kterým už téměř 5000 let je. Tisíce let praktické bylinářské čínské medicíny nezůstaly zapomenuty a stále více současných lékařů, léčitelů a bylinářů objevuje její význam.

„Tisíce let praktické bylinářské čínské medicíny nezůstaly zapomenuty a stále více současných lékařů, léčitelů a bylinářů objevuje její význam.“

„Na naše těla denně útočí nesmírné množství toxických látek.“

Žijeme velmi rychle, jíme množství konzervované potravy na úkor čerstvé a pohybujeme se v narušeném životním prostředí. Na naše těla denně “útočí” nesmírné množství toxických látek.

„Obecně platí, že se nám nedostává 60% z doporučeného množství živin.“

Lidské tělo je velmi rafinované zařízení, které dokáže účelně hospodařit s energií dodávanou ve stravě a samo se umí bránit nepříznivým zevním vlivům. Ovšem jen do jisté míry. Málokdo svede hlídat svůj jídelníček tak, aby obsahoval potřebné dávky všech látek, díky kterým umí tělo udržet potřebný výkon. Obecně platí, že se nám nedostává 60% z doporučeného množství živin. Jejich přísun je tedy třeba doplňovat. Navíc “zpracováním” množství chemikálií je náš organismus velice zatěžován. Některé látky umí tělo přeměnit – metabolizovat ve svůj prospěch, ale většinu jedů je třeba odstranit – vyloučit. To však lidský organismus zvládne jen do jisté míry.

„Výrobky OKG organismu výrazně odlehčují především při zažívání, látkové přeměně a vylučování nežádoucích látek.“

Výrobky OKG organismu výrazně odlehčují především při zažívání, látkové přeměně a vylučování nežádoucích látek získaných v potravě, tedy při procesech, které se významně podílí na opotřebovávání a stárnutí těla. Navíc dodávají důležité vitamíny, prvky, mastné kyseliny apod.

Výrobky OKG ovlivňují:

  • zažívání = střeva
  • zpracování přijatých látek = játra
  • vylučování = ledviny a játra
  • povrch těla = kůži
  • celkovou obranyschopnost organismu

Výrobky OKG jsou:

  • vyrobeny výhradně z přírodních látek, zcela bez chemické stabilizace
  • schválené a registrované v příslušných institucích (ZÚ Brno, SZÚ Praha, SÚKL Praha, MZ ČR)
  • velice účinné jednotlivě, avšak největší význam má jejich spolupůsobení

„S každým dalším výrobkem OKG, který začnete používat, je tato řada ještě účinnější.“

Kontakty na Výživového poradce OKG, Komárov

Web: www.okg-fit.cz

Telefon: +420 311 573 313

E-mail: milos.franc@email.cz

Adresa firmy:

Vítězná 170
26762
Komárov

Otevírací hodiny:

  • Dle objednání
Pomohl vám článek? Hodnoťte jej:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here