Modifikovaný citrusový pektín zvyšuje účinnosť chemoterapie proti ovariálnemu karcinómu

0
2706

O studii na téma modifikovaný citrusový pektín a jeho vliv na preveci efektů karcinomu.

Komerční článek

Ovariálny karcinóm je jeden z najsmrteľnejších karcinómov, pretože sa často odhalí až v neskorom štádiu a má vyššie riziko rezistencie na chemoterapeutiká prvej línie, ako je paklitaxel (bežne predávaný ako Taxol). Avšak v novej predklinickej štúdii realizovanej na Teheránskej univerzite a v Centre neurovedeckého výskumu Univerzity lekárskych vied Shahid Beheshti v Teheráne, v Iráne, uverejnenej v časopise Asian Pacific Journal of Cancer Prevention sa preukázalo, že modifikovaný citrusový pektín (MCP) zvyšoval účinnosť paklitaxelu proti bunkám ovariálneho karcinómu. Výsledky ukázali, že MCP účinkoval prostredníctvom svojej schopnosti blokovať nadbytočný proteín galektín-3.

Táto štúdia podporuje naše chápanie toho, ako nadbytočný galektín-3 poháňa rast a šírenie chemorezistentnej rakoviny. Štúdia prvýkrát preukázala, že galektín-3 zvyšuje proliferáciu buniek ovariálneho karcinómu a ich adhéziu ku kolagénu a ďalej potvrdila predchádzajúce zistenia, že galektín-3 bráni apoptóze rakovinových buniek. (Apoptóza je normálne naprogramovaná bunková smrť v životnom cykle bunky.) Štúdia okrem toho preukázala, že inhibícia galektínu-3 pomocou MCP zvyšuje citlivosť buniek ovariálneho karcinómu na chemoterapeutiká. Anti-apoptotický účinok galektínu-3 bol v prítomnosti MCP zrušený.

Táto štúdia preukázala, že MCP môže byť užitočná terapeutická látka na kombinovanú liečbu ovariálneho karcinómu. Autori poznamenali, „Keďže paklitaxel má závažné vedľajšie účinky, akákoľvek látka, ktorá môže viesť k zvýšeniu cytotoxického účinku alebo použitiu nižších dávok tohto lieku môže byť zaujímavým kandidátom na kombinovanú liečbu. Naša štúdia preukázala, že MCP môže zvýšiť citlivosť buniek ovariálneho karcinómu voči paklitaxelu prostredníctvom indukcie apoptózy, čo naznačuje, že kombinované použitie MCP a paklitaxelu môže byť účinný spôsob na zníženie dávky užívaného paklitaxelu.“

Keďže výskum týkajúci sa galektínu-3 pokračuje, MCP získava ďalšie uznanie ako účinný prírodný inhibítor galektínu-3, ktorý v predklinických a klinických štúdiách preukázal schopnosť blokovať rast a šírenie karcinómu prostaty, prsníka a ďalších typov rakoviny. Taktiež sa preukázalo, že MCP účinkuje synergicky s ďalšími liekmi proti rakovine, zvyšuje účinnosť doxorubicínu, cisplatiny, dexametazónu ako aj rastlinných terapií proti karcinómu prsníka aj prostaty.

Úplný text o štúdii si prečítajte tu: Synergistic Effects of PectaSol-C Modified Citrus Pectin an Inhibitor of Galectin-3 and Paclitaxel on Apoptosis of Human SKOV-3 Ovarian Cancer Cells. Hossein G, Keshavarz M, Ahmadi S, Naderi N. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(12):7561-8.

Viac o modifikovanom citrus pektine najdete na: www.pectasol.cz

Zdroj: www.dreliaz.org , Isaac Eliaz, MD, MS, LAc

Pomohl vám článek? Hodnoťte jej:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here